Агротек

Агротек bonds

NameIssue sizePriceYield
AGTK BO-03 (RUB)150,000 pcs.99%12.57%
AGTK BO-01 (RUB)135,000 pcs.98.28%12.62%
AGTK BO-02 (RUB)115,000 pcs.95.56%13.08%
AGTK BO-04 (RUB)75,000 pcs.99.14%14.63%
AGTK BO-05 (RUB)75,000 pcs.99.05%14.66%
General information
Company nameАгротек
Information disclosuree-disclosure.ru