Югинвестрегион

Югинвестрегион bonds

NameIssue sizePriceYield
Yuginvestregion BO-011,000,000 pcs.100%0.02%
General information
Company nameЮгинвестрегион
Business address350063,g.Krasnodar, Kubanskaya Naberezhnaya, d.2
Mailing address350063,g.Krasnodar, Kubanskaya Naberezhnaya, d.2
CEOMoiseeva Ekaterina Aleksandrovna
Phone(861)268-25-13
Websiteyuginvestregion.ru
Information disclosuree-disclosure.ru