РСГ-Финанс

РСГ-Финанс bonds

NameIssue sizePriceYield
RSG-Finance BO-035,000,000 pcs.RUB 99.990.03%
RSG-Finance BO-073,000,000 pcs.RUB 99.25-2.33%
RSG-Finance BO-63,000,000 pcs.RUB 1000.03%
RSG-Finance BO-023,000,000 pcs.RUB 100.30.08%
RSG-Finance BO-013,000,000 pcs.RUB 98.58.59%
RSG-Finance BO-042,000,000 pcs.RUB 100.10.08%
RSG-Finance BO-092,000,000 pcs.RUB 9910.13%
RSG-Finance BO-111,500,000 pcs.RUB 99.517.33%
RSG-Finance BO-101,000,000 pcs.RUB 100.80.75%
General information
Company nameРСГ-Финанс
Business addressRossiyskaya Federaciya, 117452, Moskva, Balaklavskiy prospekt, d. 28V, str.A, et.3 kom.4
Mailing address123290, g.Moskva, Shmitovskiy proezd, dom 39, korpus 2, et.1, pom.XVIII, kab.2-8
CEOVyazovskaya Marina Leonidovna
Phone+7(495)755-80-81
Websitewww.rsg-finans.ru
Information disclosuree-disclosure.ru