Газпром капитал

Газпром капитал bonds

NameIssue sizePriceYield
Gazprom capital BO-001P-06 (RUB)45,000,000 pcs.82.86%14.90%
Gazprom capital BO-002P-05 (RUB)40,000,000 pcs.100%14.52%
GazpromCapital 07 (RUB)40,000,000 pcs.99.04%14.46%
Gazprom capital BO-003P-02 (RUB)40,000,000 pcs.99.16%-0.15%
Gazprom capital BO-002P-11 (RUB)40,000,000 pcs.99.34%15.06%
Gazprom capital BO-002P-03 (RUB)40,000,000 pcs.100%14.49%
Gazprom capital BO-002P-01 (RUB)40,000,000 pcs.100.01%14.49%
Gazprom capital BO-002P-04 (RUB)40,000,000 pcs.100%14.52%
Gazprom capital BO-002P-02 (RUB)40,000,000 pcs.100%14.49%
Gazprom capital BO-002P-07 (RUB)40,000,000 pcs.100%14.57%
General information
Company nameГазпром капитал
Business addressRossiyskaya Federaciya, g. Sankt-Peterburg
Mailing address194044, g. Sankt-Peterburg, Bolshoy Sampsonievskiy prospekt, dom 60, litera A pomeschenie 2-9N, komnata 1061
CEOVorobev Vsevolod Stanislavovich
Phone(812) 609-76-38
Websitewww.gazpromcapital.ru
Information disclosuree-disclosure.ru