Ministry of Finance of Nizhny Novgorod Region

Ministry of Finance of Nizhny Novgorod Region bonds

NameIssue sizePriceYield
Nizhny Novgorod Region 3501615,000,000 pcs.101.9%6.23%
Nizhniy Novgorod reg. 1012,000,000 pcs.100.06%0.05%
Nizhniy Novgorod reg. 1212,000,000 pcs.100.05%0.38%
Nizhniy Novgorod reg.-0910,000,000 pcs.100.96%0.42%
Nizhny Novgorod Region 3501310,000,000 pcs.100.63%3.73%
Nizhny Novgorod Region 3501510,000,000 pcs.93.99%5.87%
Nizhniy Novgorod reg. 1110,000,000 pcs.102.28%2.18%
Nizhny Novgorod Region 3501410,000,000 pcs.98.29%4.16%
Nizhniy Novgorod reg.-088,000,000 pcs.100.01%0.01%
General information
Company nameMinistry of Finance of Nizhny Novgorod Region
SectorFinancials / Diversified Financials / Diversified Financial Services / Specialized Finance
Websitemf.nnov.ru
Information disclosuree-disclosure.ru