Ministry of Finance of Nizhny Novgorod Region

Ministry of Finance of Nizhny Novgorod Region bonds

NameIssue sizePriceYield
Nizhny Novgorod Region 3501615,000,000 pcs.RUB 977.88%
Nizhniy Novgorod reg. 1012,000,000 pcs.RUB 100.10.06%
Nizhniy Novgorod reg. 1212,000,000 pcs.RUB 98.99.06%
Nizhniy Novgorod reg. 1110,000,000 pcs.RUB 99.56.19%
Nizhniy Novgorod reg.-0910,000,000 pcs.RUB 1010.51%
Nizhny Novgorod Region 3501410,000,000 pcs.RUB 91.337.01%
Nizhny Novgorod Region 3501310,000,000 pcs.RUB 1005.58%
Nizhny Novgorod Region 3501510,000,000 pcs.RUB 85.58.68%
Nizhniy Novgorod reg.-088,000,000 pcs.RUB 1000.01%
General information
Company nameMinistry of Finance of Nizhny Novgorod Region
SectorFinancials / Diversified Financials / Diversified Financial Services / Specialized Finance
Websitemf.nnov.ru
Information disclosuree-disclosure.ru