Ministry of Finance of Nizhny Novgorod Region

Ministry of Finance of Nizhny Novgorod Region bonds

NameIssue sizePriceYield
Nizhny Novgorod Region 3501615,000,000 pcs.RUB 1006.97%
Nizhniy Novgorod reg. 1012,000,000 pcs.RUB 100.10.05%
Nizhniy Novgorod reg. 1212,000,000 pcs.RUB 99.756.03%
Nizhny Novgorod Region 3501510,000,000 pcs.RUB 89.567.37%
Nizhny Novgorod Region 3501310,000,000 pcs.RUB 967.43%
Nizhniy Novgorod reg. 1110,000,000 pcs.RUB 101.22.70%
Nizhniy Novgorod reg.-0910,000,000 pcs.RUB 1010.43%
Nizhny Novgorod Region 3501410,000,000 pcs.RUB 91.867.01%
Nizhniy Novgorod reg.-088,000,000 pcs.RUB 1000.01%
General information
Company nameMinistry of Finance of Nizhny Novgorod Region
SectorFinancials / Diversified Financials / Diversified Financial Services / Specialized Finance
Websitemf.nnov.ru
Information disclosuree-disclosure.ru