Верхнебаканский цементный завод

Верхнебаканский цементный завод bonds

General information
Company nameВерхнебаканский цементный завод
Business address353971, Rossiya, g. Novorossiysk, p. Verhnebakanskiy, ul. Orlovskaya, d. 11
Mailing address353971, Rossiya, g. Novorossiysk, p. Verhnebakanskiy, ul. Orlovskaya,d. 11
Websitewww.vbakanka.ru
Information disclosuree-disclosure.ru